Crèdit de sintesi

CONSULTA LES NOSTRES PROPOSTES

Hem dissenyats una sèrie de treball de síntesi per secundària, que combinen perfectament l’aprenentatge i descoberta de l’entorn amb activitats lúdiques al vespre.

VIURE ENTRE VOLCANS: Projecte Parc Natural

En aquest crèdit estudiarem totes les característiques de la comarca de la Garrotxa: el medi natural, la demografia, les indústries, el paisatge, els impactes ambientals, etc.

A partir de totes les dades recollides confeccionarem mapes temàtics i farem propostes de protecció per a la zona volcànica de la Garrotxa. Finalment, elaborarem el projecte "Parc Natural" on s'hauran de sintetitzar tots els coneixements adquirits durant l'estada. Al final, haurem visitat els llocs més representatius, haurem determinat plantes i animals, haurem treballat material cartogràfic i audiovisual i haurem preparat experiments per desenvolupar el mètode científic. Tot això, seguint un rol ben determinat.

Objectius didàctics generals: Conèixer l’entorn físic. Aprendre a tractar, interpretar i sintetitzar la informació.  Conèixer la interacció de l’home amb el medi on viu.  Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entorn

Rol del crèdit:

El comissari europeu d’espais protegits rep un informe on es detallen les característiques de la zona volcànica de la Garrotxa amb la finalitat de crear un parc natural a la zona. Davant la diferència d’opinions que es donen en aquest informe decideix portar un equip imparcial i objectiu a la zona per tal de que estudiïn la comarca des de tots els seus àmbits i redactin un informe per poder prendre una decisió sobre la creació d’un parc natural. Aquest equip de tècnics està format per diversos grups que representen a diferents sectors de la població local (Associació de Defensa del Medi Ambient, Unió d’Agricultors i Ramaders, Associació d’Hotelers i Restauradors, Universitat, Entitat Cultural i Consell Comarcal) i que hauran d’investigar i cercar tota la informació possible de la zona volcànica de la Garrotxa, fer la valoració de cadascun dels indrets visitats des del punt de vista del sector que representen i elaborar un informe que haurà de ser enviat a la Unió Europea. Aquest informe haurà d’incloure el raonament de l’opinió favorable o desfavorable de la creació del parc natural, quins serien els seus límits, les figures de protecció i les mesures de gestió.

Observacions: Crèdit molt complert, on es treballa amb profunditat el tema dels parcs naturals, conservació de la natura i vulcanisme. Especialment pensat  per a estudiants de 2n, 3r i 4rt d’ESO. 

TERRA DE VOLCANS

Visites guiades per conèixer els fenòmens relacionats amb el vulcanisme. Itineraris pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: el volcà Croscat, el volcà Santa Margarida, el volcà Montsacopa, museu dels volcans, Fageda d'en Jordà, etc

OBJECTIUS
•    Conèixer l’entorn físic
•    Aprendre a tractar, interpretar i sintetitzar la informació
•    Conèixer la interacció de l’home amb el medi on viu
•    Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entornACTIVITATS
Excursions als diversos volcans de la Garrotxa, com per exemple el volcà Croscat, el volcà Santa Margarida, el volcà Montsacopa, el volcà del Racó (pujada a peu des de la casa), entre molts altres
Les Colades basàltiques de Molí Fondo i el Boscarró
Les Colades basàltiques de Castellfollit
Visita al Espai Crater d’Olot
Taller de maquetes
Fageda d’en Jordà
Cooperativa de la Fageda - Cooperativa ATO

Mirador dels volcans (Xanacs)  Pujada a peu des de la casa


DESENVOLUPAMENT
Al llarg d’aquest crèdit estudiarem la comarca de la Garrotxa i els seus volcans.
Arribarem a obtenir uns coneixements de geologia, fauna i flora on es tractarà sobre el funcionament i la formació dels nostres volcans de la comarca, la intervenció dels humans envers el medi natural i paisatgístic.
Comprendre on, com, per què i quan tenim els diversos sistemes naturals i els factors que hi condicionen com per exemple la temperatura, la llum, la humitat… entre altres.
Gran part de les activitats es desenvolupen a l’exterior sempre i quan el clima ens acompanyi. Les activitats ens permetran treballar els parcs naturals, la natura i el vulcanisme.
No ens hem d’oblidar les estones de lleure que disposaran entre activitats i al vespre podran realitzar uns jocs de nit.

Castellfollit de la Roca
Castellfollit de la Roca

Àmbit Rural

En línia

Àmbit Rural

Hola! 👋
En què et podem ajudar?

09:52